Besihane Uygulamaları

Korozyon ve kimyasal dayanım Besihaneler için önemli etmenler olup. CTP profil ve ızgaralar

özellikleri ile besihaneler, hayvan çiftlikleri için vazgeçilmez yeni teknoloji çözümleridir.